Sadlar & Tillbehör

Lite SadelFAQ

Det enklaste är förstås alltid att prova sadeln direkt på sin häst men, det är inte alltid det låter sig göras. Det du då kan göra är att själv mäta hästen för att få reda på vilken bomvidd den behöver.

Du behöver en tumstock och en gradskiva. Gör sen så här, hästen behöver stå på ett plant underlag som t ex stallgång. Böj hästens framben uppåt/framåt, så att bogbladet kommer i sitt bakersta läge. Markera det läget (känn efter med handen först) med t ex lite tejp. Gör likadant på andra sidan. Detta är läget sadeln ska ha sin främre kant och här mäter du vinkeln på hästens rygg. Vinkeln mäter du med hjälp av tumstocken och gradskivan. Lägg tumstocken som ett V uppochner över hästens rygg mot tejpbitarna, se till att den ligger an ordentligt mot sidorna på hästen. 
Tänk på att det ska vara ett mellanrum mellan ryggrad och spetsen på v:et. bommen får inte ligga i direktkontakt med ryggraden. En 4-5 cm upp brukar vara lagom. Sidorna på tumstocken ska ligga an mot den plats där ortspetsarna på sadeln är tänkta att ligga. Lyft försiktigt ner tumstocken från hästens rygg och mät vinkeln längst inne i v:et med hjälp av gradskivan. Du har nu fått fram hur många grader din hästs rygg är.

Det kan vara bra att komplettera med en ryggprofil på din hästs rygg. Framförallt för att kunna se om din häst är oliksidig. Det kan vara svårt att se med blotta ögat. Du behöver då järntråd eller liknande, ett papper att rita på, en penna och en tumstock eller liknande att mäta med. Ryggprofilen kan du sedan skicka eller maila till oss.

Gör då så här, hästen måste stå rakt t ex på ett stallgolv. Ta en bit grövre ståltråd (stängseljärntråd t ex.) eller någon annan böjlig sladd/tråd som stannar i böjt läge, lägg den över ryggen, 5cm bakom bogbladen (hästens skulderblad, för att hitta dem gör som ovan), böj ner tråden 20-30 cm på hästens sidor och forma tråden så noga som möjligt efter hästens. Lyft ner den formade tråden och lägg den på ett Ta försiktigt bort den formade tråden, lägg den på ett papper och rita av.

Man kan också behöva mäta hur långt sadeln får ligga an mot hästen rygg.

Det mäter du så här, först måste du hitta hästens bakersta revben. Känn efter med handen och när du hittat det så följ det uppåt en bit. När revbenet svänger av inåt en dryg decimeter innan ryggens högsta punkt, får man tänka sig att den fortsatta linjen som svagt böjer av uppåt och fram mot högsta punkten på ryggen. Den punkten markerar du med tejp eller liknande. Mät sedan från 5 cm bakom bogblade till tejpbiten. Nu vet du hur långt sadeln får ligga an mot ryggen.

När det gäller tumstorlekarna på sadelns sits så ligger de vanligast mellan 17" till 18". Vilken storlek man behöver hänger ihop med hur stor rumpa man har. Stor rumpa behöver större plats i sadeln för att man ska sitta bra. Mindre rumpa behöver en mindre sadel för att sitta bra. Här kan det ibland vara lite besvärligt att hitta en bra storlek på sadeln eftersom islandshästar ofta har korta och även svängda ryggar.